Popis rolí a jejich význam

Práva na záznamy jsou v systému řešená rolemi. Role určují u uživatele k jakým úkonům v modulu má přístup.

Každá role má ve svém názvu modul, kterého se právo týká a úroveň práva. Pokud má například uživatel ve své pozici nastavenou roli "Kontakty - náhled", má právo do modulu Kontakty pouze nahlížet, nemůže nic editovat nebo mazat.

Pokud role říká, že může editovat pouze své záznamy (úroveň práva = správa vlastní), jedná o záznamy, které sám vložil nebo někdo upravil pole Vlastník na vybranou osobu (u většiny záznamu toto pole editovat nelze a vlastník je vždy ten kdo záznam vytvořil).

 • Úrovně práv

  Jednotlivé úrovně přístupových práv k modulům:

  • Správa vlastní: uživatel může vkládat, upravovat a mazat pouze záznamy, u kterých je nastaven jako vlastník, nevidí záznamy ostatních uživatelů (např. Firmy - správa vlastní)
  • Správa: uživatel může měnit a upravovat všechny záznamy v modulu včetně souvisejících číselníků (např. Firmy - správa)
  • Editace: uživatel může editovat všechny záznamy, nemůže upravovat číselníky (např. Kontakty - editace)
  • Náhled: uživatel může pouze prohlížet všechny záznamy (např. Uživatelé - náhled)
  • Omezený náhled: uživatel vidí pouze omezené množství dat (např. Uživatelé - omezený náhled)

  Ukázkový příklad práv u modulu Firmy

  • Firmy – správa: uživatel může v modulu Firmy upravovat všechna data včetně souvisejících číselníků
  • Firmy – editace: uživatel může v modulu Firmy upravovat data, ale ne číselníky
  • Firmy - správa vlastní: uživatel může v modulu Firmy upravovat pouze své záznamy (kde je nastaven jako vlastník), tedy nevidí záznamy ostatních
  • Firmy - omezený náhled: uživatel si může zobrazit pouze základní údaje  (Kontaktní údaje, IČO, DIČ, historii záznamu v modulu) v modulu Firmy, záznamy nemůže nijak upravovat a mazat
  • Firmy – náhled: uživatel vidí všechny záznamy, ale nemůže je editovat
 • Základní a speciální role

  Základní role pro všechny uživatele:

  Tyto role musí mít přiřazené každý uživatel, aby se mohl v systému pohybovat.

  • Základní moduly - náhled - uživatel může nahlížet do zákl. modulů (například v modulu Osoby vidí pouze jméno a příjmení zaměstnanců, klienty a uchazeče nevidí)
  • Základní moduly - správa vlastní - umožní uživateli používat sociální část - přidávat články a příspěvky na nástěnku

  Speciální role:

  • Administrátor: tato role je nastavená ve všech modulech tak, aby mohla provádět všechny operace (přidávat, upravovat, mazat), nehledě na vlastníka záznamu
  • Správa pozic v majitelské firmě: takový uživatel se stará o role ve firmě, která je vlastníkem systému. Nastavuje pozice a tím pádem i práva ostatním pracovníkům. Využijí hlavně HR manažeři nebo osoby kompetentní k přidělování přístupů pracovníků do systému
  • Správa pozic v nemajitelské firmě: povinné pro obchodní zástupce, tato role jim umožňuje spravovat firmy označené jako zákaznické. Můžou přidávat kompetentní osoby, přidávat jejich pozice v zákaznické firmě atp. Nemůže vytvářet nové pozice ani jim přiřazovat role.
  • Správa pozic: uživatel vytváří pozice v systému a přiřazuje jim jednotlivé role
  • Host: uživatel vidí pouze některé základní údaje z vybraných, pro chod systému klíčových, modulů, nemůže záznamy nijak upravovat
  • Core číselníky - správa: uživatel s touto rolí může plnit, upravovat a mazat položky v číselnících napříč systém
  • Štítky - správa: uživatel s touto rolí může plnit, upravovat a mazat štítky napříč systémem
  • Fronty - správa: uživatel s touto rolí může zakládat, upravovat a mazat fronty v systému
  • Správa plochy: uživatel s touto rolí může zakládat, upravovat, mazat a také přidělovat plochy k jednotlivým uživatelům (více o práci s plochami najdete na stránce Nastavení Homepage)
  • Správa osobních údajů: uživatel má s touto rolí možnost smazat soukromé údaje firem nebo osob evidovaných v systému (více o smazání soukromých údajů najdete na stránce  GDPR ochrana osobních údajů)
 • Přidání nové pozice

  Přidání pozice

  Pokud potřebujete přidat novou firemní pozici a nadefinovat k ní potřebná práva, přejdetěte na Orgchart >Pozice a klikněte na Přidat

   

  Vyplňte potřebné údaje (Název, název v ogboardu) a přidejte potřebné role. 

  Přidání nové pozice dokončíte tlačítkem Přidat.

 • Soukromé položky

  Absolutní soukromí

  Aktivitu, článek, dokument nebo příspěvek na nástěnce můžete sdílet jen s určitou osobou nebo skupinou. Sdílení nastavíte pomocí nabídky zobrazené v pravém horním rohu okna.

  Pokud nastavíte například u aktivity "Sdílení:  Soukromá položka", ostatní uživatelé pro které aktivita není přístupná ji neuvidí i přesto, že mají roli "Aktivity - náhled".

ANCHOR_TOP_TITLE