Zakázka představuje hlavní evidenční a řídicí prvek v rámci celého informačního systému. Modul zakázky naleznete v horní liště na záložce Systém > Zakázky.

Jak sledovat náklady a výnosy ze zakázek? Podívejte se na funkci zakázek Ekonomika ZDE

Jak vytvářet finanční přehled zakázky? Najdete ZDE

 • Přidání zakázky

  Pokud potřebujete přidat novou zakázku využijte nejrychleší cesty pro přidání dostupné v každé otevřené ploše systému. "+" (na horní liště vlevo vedle loga) > Přidat zakázku.

  Další cesta pro přidání zakázky je přes modul Zakázky Systém > Zakázky > Přidat


  Otevře se okno, kam se vyplňují základní parametry nově přidávané zakázky. Prvním parametrem je Firma. Firma musí mít založený profil ve vašem eBRÁNA systemu. Pokud potřebnou Firmu nemáte v systému musíte jí nejprve přidat v modulu Firmy.

  Dalším parametrem je Název zakázky, což je označení, pod kterým bude zakázka hledána při zadávaní aktivit. Název se doplňuje jako text. Volte název vystihující obsah Zakázky.

  Každá zakázka má jako povinný parametr Stav. Stav zakázky určuje, v jakém stádiu je aktuálně vytvářená zakázka. Pokud budeme vytvářet zcela novou zakázku, bude tento stav nastaven nejčastěji na nová.

  Posledním povinným parametrem je Typ zakázky. Tímto typem je myšleno, jaký druh činnosti Zakázka představuje. Na výběr máte rozbalovací roletku s různými typy zakázek.

  Pomocný číselník, ve kterém definujete jednotlivé typy zakázek najdete v modulu Nastavení > Typy zakázek

  Na závěr ještě po Přidání zakázky přejděte do záložky Nastavení a vyplňte datum realizace od - do, případně doplňte štítky pro filtrování a další možnosti
 • Editace zakázky
  Editace profilu Zakázky obsahuje několik záložek pro specifikaci a práci se zakázkou. 

  Přehled

  Záložka přeled je souhrnem o zakázce samotné.

  V záložce najdete:

  • pole pro rychlé Poznámky k Zakázce
  • pole Obchodní komunikace zobrazující souhrm komunikace týkající se Zakázky
  • pole Dokumenty kde je souhrn všech přiložených dokumentů Zakázky
  • pole Generované dokumenty kde se vypisují všechny dokumenty vytvořené v zakázce (Nabídka, Objednávka)
  • pole základních informací o Zakázce (Firma, stav, typ, od, do, obchodník, link do aktivit týkajících se Zakázky)
  • pole ekonomika - poměr V/N, toto pole slouží k získání rychlého přehledu o plánech a realitě výnosů a nákladů Zakázky.
  • pole ekonomika - výnosy, slouží pro získání přehledu o úhradách faktur vystavených k Zakázce
  • pole Realizace, je výpisem realizačních aktivit Zakázky včetně hlavní realizační Aktivity s prezentací odpracovaného času na Zakázce

  • Dokumenty

   Dokumenty

   V záložce najdete přehledný souhrn všech dokumentů přiložených k Zakázce - Dokumenty, a také všech dokumentů vygenerovaných v modulu zakázka - Generované dokumety.

  • Emaily

   Emaily

   Záložka Emaily je aktivní pouze v případě, kdy je v systému spuštěna funkčnost permanentní databáze, jinak není záložka viditelná. V této založce se poté zobrazují všechny emaily automaticky či ručně zařazované k Zakázce.

   Z této záložky je poté možno například přímo odpovídat na emaily a nastavovat sdílení emailů.

  • Komunikace

   Komunikace

   Záložka Komunikace poskytuje rychlý přehled o komunikaci s klientem. Zobrazují se zde Aktivity typ jednání přiřazené k Zakázce.

   Postup přidání Aktivity typ Jednání.

  • Realizace

   Realizace

   Záložka obsahuje přehled všech realizačních Aktivit příslušné Zakázky, včetně přehledu výkazu práce ve vztahu k hlavní realizační Aktivitě Zakázky. 

  • Kalkulace

   Kalkulace

   V záložce Kalkulace se připravují podklady pro kalkulaci Zakázky. Zároveň takto zadaná data slouží jako podklady pro tvorbu Generovaných dokumentů. Vytvořenou kalkulaci můžete zpětně editovat a rychle tak upravit podklady pro aktualizaci Generovaných dokumentů.

  • Ekonomika

   Ekonomika

   Záložka ekonomika poskytuje rychlý přehled o plánu výnosů a nákladů Zakázky s možností generování Faktury, s přehledem úhrad vydaných i přijatých faktur k Zakázce. Zároveň se do nákladů zakázky propisují Výkazy práce z realizačních aktivit zakázky.

   Jak s touto záložkou pracovat je na stránce Ekonomika.

  • Nastavení

   Nastavení

   Záložka Nastavení je určena pro editaci Firmy, Názvu, stavu a typu zakázky. Navíc v této záložce doplníte datum realizace od - do, doplníte štítky pro další filtrování Zakázek. Můžete zde nastavit Výkazy bez aktivity a nastavit i cizí měnu. 

   Pro editaci kliknete na žluté tlačítko UPRAVIT

  • Historie

   Historie

   Do záložky Historie se automaticky zapisují všechny změny provedené v zakázce uživateli vašeho eBRÁNA systemu.

   Historii nelze editovat.

   V historii je možné vyhledávat, vyplněním hledaného výrazu do pole s lupou umístěného v pravém horním rohu záložky Historie. 

 • Práce se zakázkou
  • Zakázku v eBRÁNA systemu chápeme jako obal na veškerou komunikaci a realizaci úkolů pro danou firmu. Pod zakázky sdružujeme úkoly a komunikaci, které se týkají jednotlivých etap naší spolupráce s firmou.
  • První komunikační zakázka vzniká již ve chvíli prvního kontaktu s konkrétní firmou, kdy odpovídáme na poptávku nebo vytváříme novou akvizici. Pod touto zakázkou obchodník sdružuje veškerou úvodní komunikaci s firmou. Abychom usnadnili obchodní proces, zakládáme tuto první zakázku automaticky při vložení firmy. Díky tomu má obchodník již při vkládání první komunikační aktivity k dispozici zakázku, na kterou může svojí komunikaci navázat.
  • Poté již záleží na vás, jakým způsobem se postavíte ke správě komunikace a realizace projektů pro firmu. Jestli zůstanete u jedné zakázky, do které budete sdružovat veškeré činnosti pro firmu prováděné, nebo jestli na každý konkrétní projekt založíte novou zakázku, pro lepší kontrolu prací a komunikace vynaložené na realizaci tohoto projektu. V zakázce se pak zobrazují na záložkách zvlášť právě komunikační a realizační aktivity.
  • Pod zakázku také můžete vázat dokumentaci, které se týká firmy a realizace projektů, na samostatnou záložku můžete přikládat všechny typu dokumentů, ať už se jedná o kopii podepsané smlouvy, nebo obrázek s návrhem požadovaného výstupu.
ANCHOR_TOP_TITLE