Upravit stránku

Modul rezervace vám umožní mít neustálý přehled o majetku firmy či místnostech, které mají k dispozici všichni zaměstnanci. Předejde se tak dohadům o firemní auta či konferenční místnosti. Modul rezervace naleznete na záložce Systém > Rezervace.

V rámci tohoto modulu jsou zobrazeny veškeré rezervace, které byly provedeny. Pro jejich zobrazení je možné vybrat ze tří předpřipravených rozvržení. Ikony zobrazení rezervačního plánu naleznete v pravém horním rohu.

Máte zde na výběr zobrazení tabulkového výpisu, výpisu po měsících či výpisu po týdnech.

 • Typy rezervačních položek

  Rezervační položky

  Pokud potřebujete poskytnout k rezervacím další položku, kterou ještě nemáte v systému, můžete tyto položky přidávat pomocí možnosti Nastavení > Rezervace > Položky.


  Novou položku následně přidáte pomocí tlačítka Přidat.

  Po zvolení tohoto tlačítka se zobrazí okno pro editaci nové položky poskytované k rezervaci. K vyplnění jsou zde dva povinné parametry, a to ID položky, které jednoznačně identifikuje položku rezervace. Druhým povinným parametrem je Objekt, což je označení položky, která má být rezervovatelná. Dalšími parametry je zde Typ položky, pomocí které můžete blíže specifikovat o jakou položku se jedná (například automobil nebo místnost) a dále cenu za půjčení, kterou specifikujete pomocí parametru Základ ceny a následně také jednotkou, za kterou je hodnota účtována.

  Typ rezervační položky může být taktéž editován, či vytvořen další nový typ položky. Zobrazení všech typů rezervačních položek a jejich editaci zobrazíte možností
  Nastavení > Rezervace > Typy položek.

  Editaci stávajícího typu rezervační položky provedete pomocí ikony editační tužky, zobrazené na začátku příslušného řádku typu položky, případně můžete typ položky odstranit ikonou odpadkového koše.

  Pro přidání nového typu rezervační položky slouží tlačítko Přidat.

  Následně je zobrazeno okno pro zadání parametrů nově přidávaného typu položky. Je nutné zde vyplnit dva povinné parametry, a to ID typu položkyTyp položky, který označuje popisek zobrazený ve výpisu typů položek při přidávání položky. Následující obrázek zobrazuje situaci, kdy je například potřeba přidat položku drobné zařízení. Po zadání příslušných dvou parametrů stačí potvrdit přidání tlačítkem Přidat.

 • Vytvoření rezervace

  Vytvořit rezervaci

  Videonávod k přidání rezervace

  Pokud se rozhodnete k nové rezervaci firemních zdrojů, potom stačí použít tlačítko Přidat v horní části plochy.

  Následně je zobrazeno okno, v rámci kterého jsou zadávány parametry nové rezervace. Prvním parametrem je Rezervoval, kde pomocí rozbalovací roletky vyberete jméno osoby, která si chce místnost či automobil rezervovat. Parametr Typ položky je také rozbalovací roletka, ve které vyberete o jakou položku se jedná.


  Parametry vyplňujte vždy postupně, jelikož možnost Rezervační položka je zobrazena až v závislosti na typu položky a datumu od a do. Rezervační položka je rozbalovací roletka obsahující vždy pouze položky daného typu, které jsou k rezervaci v daný časový interval dostupné. Účel rezervace je položka nepovinná, ale vždy je dobré sem napsat alespoň krátký text. Po dokončení vyplňování parametrů rezervace potvrdíte rezervaci tlačítkem Přidat v horní části obrazovky.
 • Editace rezervace

  Editace a odebrání rezervace

  Může se stát, že například automobil nepotřebujete mít rezervovaný po celý časový interval a tak jej můžete poskytnout k rezervaci ostatním. Editaci provedete pomocí ikony editační tužky nacházející se na začátku příslušného řádku záznamu rezervace.


  Pomocí této editační tužky se zobrazí okno, ve kterém můžete editovat veškeré parametry zadané při vytváření rezervace. Zároveň je zde nová záložka Historie, která zobrazuje veškeré změny v dané rezervaci. Vidíte tak zde kdo, kdy a jakou úpravu v rámci rezervace provedl.

  Pokud se rozhodnete, že rezervace již není platná a proto by bylo dobré ji odstranit, stačí v seznamu rezervací použít ikonu křížku zobrazenou na konci příslušného řádku.

  Aby nedošlo k nechtěnému odstranění rezervace, vyzve vás systém dialogovým oknem k potvrzení prováděné akce.
 • Vyhledávání rezervací

  Vyhledávání rezervací

  Pro vyhledávání v seznamu rezervací máte k dispozici rychlé hledání. Pro možnost rychlého hledání stačí začít psát text do textových polí zobrazených v záhlaví každého sloupce. Vyhledávání zahájít pomocí lupy nebo klávesy Enter na klávesnici.

  Vyhledání rezervace podle časového období

  Pro vyhledání rezervace podle konkrétního časového období využijte rozbalovací roletku vpravo nahoře.

  Vybírat můžete z období:

  • Dnes
  • Zítra
  • Tento týden
  • Příští týden
  • Tento měsíc
  • Příští měsíc
  • Jiné (zadáte konkrétní datum od-do)
 • Widget rezervace

  Widget rezervace

  Aby jste měli vždy aktuální přehled o rezervovaných prostředcích, můžete si dát na plochu vašeho eBRÁNA systemu widget rezervace. 

  Widget rezervace obsahuje vyhledávací pole, v rámci kterého můžete vyhledat pouze položky, které jsou volné. Po zadání data, času od kdy se má rezervace vyhledávat a položky co, označující předmět, který má být vyhledán provedete vyhledání tlačítkem Vyhledat.


  Po vyhledání jsou zobrazeny všechny dostupné položky, v rámci nichž je možné upravit čas rezervace a následně provést rezervaci pomocí tlačítka Rezervovat.
Nahoru