Upravit stránku

Ekonomika rožšiřuje modul zakázky o možnost sledování výnosů a nákladů s možností jejich další sumarizace a vytvoření faktur.

 • Popis modulu
  V nejnižší úrovni, pracuje Ekonomika pouze se zakázkami, kdy u jejich přehledu zobrazuje náklady, výnosy a plán. V druhé úrovni pracuje s globálním výpisem nákladů a příjmů a zobrazuje je v přehledovém modulu (widgetu na homepage). Třetí úroveň je možnost fakturace.

  Graf s poměrem výnosů a nákladů zakázky najdete Systém > Zakázky > záložka Přehled (horní lišta).


  V záložce Ekonomika máte možnost přidávat nákladové položky a vystavovat faktury.

  Třetí typ zobrazení je widget Ekonomika na vaší homepage.
 • Přidání záznamu

  Přidání nákladu

  V záložce Ekonomika přidáte plánované náklady

  Začněte kliknutím na + Přidat 

  Vyplntě následujcí údaje:

  1. Název položky - detailní popis nákladu, např. "Vytváření SWOT analýzy marketingovým expertem"
  2. Počet - počet jednotek k úhradě (v případě SWOT analýzy hodiny - h. Číselník má více druhů jednotek, např. ks, kg, m, m2 apod.)
  3. Vyberte jednotku
  4. Cena za jednotku (V našem případě tedy hodinová sazba experta)
  5. Sazba DPH
  6. Termín úhrady
  7. Akce - vyberte mezi jednorázovou úhradou nebo plánem úhrad.  
  8. Potvrďte ikonou enter a záznam se uloží a bude zobrazen v grafu 

  Přidání výnosu

  V záložce Ekonomika přidáte plánované výnosy

  Přidání Výnosu se provádí stejně jako přidání nákladu, tedy kliknutím na + Přidat, další kroky jsou totožné s přidáním nákladu.

 • Widget Ekonomika

  Widget najdete na vaší hlavní stránce. Jak přidat widget se dočtete zde: Přidání a editace widgetu

  Oproti ostatním widgetům si v přidávacím okně můžete vybrat obchodníka, kterého poměr výnosů a nákladů chcete sledovat. Dále si pak můžete vybrat, zda-li budou zobrazované položky s či bez DPH.

 • Generování faktur

  Přes tlačítko"Přidat" přidáte položku k fakturaci. Vytvoření Faktury vydané provedete klikem na " +FV ".  Odkaz na fakturu se poté zobrazí na řádku záznamu. Pokud u faktury zaškrtnete "Uhradit", na začátku řádku u pole "Stavy" se zobrazí ikona zeleného Eura a plánovaný výnos se přidá do uhrazených (horní lišta záložky).

  Nastavení hlavičky a loga na faktuře najdete ZDE.

  Samotná faktura se dále upravuje pomocí žlutého tlačítka upravit. V módu úprav můžete měnit adresy, platební podmínky, platební informace i přidávat další položky z jiných aktivit přiřazených k zakázce.
Nahoru