Práce s pozicemi je v našem systému velice důležitá. Rozlišujeme totiž dva druhy pozic, které v systému evidujeme: uživatelské a klientské.

Uživatelské pozice jsou určeny pro vnitrofiremní účely, udávají vztah zaměstnanců k vaší firmě (zařazení v rámci organizační struktury společnosti) a úroveň jejich přístupových práv do systému. Naopak klientské pozice jsou určeny pro osoby mimo vaší firmu a vyjadřují vztah kontaktní osoby k firmě zákazníka nebo dodavatele.

Oba typy pozic plníme do společného číselníku, proto je potřeba dbát na správné nastavení při plnění, abyste poté měli na výběr vždy ze správné množiny.

 • Vyplnění číselníku pozic

  Nejprve musíte naplnit číselník pozic. Pozice přidáváte přes položku v menu: Orgchart > Pozice.

  Při zakládání nové pozice je vždy povinné pole Název, všechna ostatní jsou volitelná a mají různé významy podle toho zda vkládáte uživatelskou nebo klientskou pozici.

  Pro správné použití uživatelské pozice je potřebné minimálně vyplnit:

  • název - je povinná položka, tento název se poté zobrazuje v nabídce při nastavení pozice do profilu uživatele
  • oddělení - pokud chcete mít zobrazenou organizační strukturu vaší firmy, je potřeba navázat pozici pod příslušné oddělení, více informací naleznete na samostatné stránce manuálů: Jak nastavit orgboard
  • role - v tomto poli definujete práva uživatele do systému, pokud se má uživatel s touto pozicí do systému přihlásit a pracovat v něm, je potřeba, aby v této části byly vyplněné příslušné role.
  • Pokud nemáte žádné speciální požadavky na nastavení práv, stačí použít roli Administrátor, která opravňuje k práci ve všech modulech systemu. Pokud chcete nastavení práv řešit podrobněji, kontaktujte prosím specialistu, který vám s implementací systemu pomáhá.

  Pro klientské pozice postupujte stejně, důležité je pak toto nastavení: 

  • název - je povinná položka, tento název se poté zobrazuje v nabídce při nastavení pozice do profilu uživatele
  • klientská pozice - toto je důležitý parametr, který klientské pozice odlišuje od těch uživatelských, pokud budete do systemu vkládat kontaktní klientskou osobu, nabídnou se vám pouze pozice s aktivním tímto parametrem 
  • kompetentní osoba - příznak udává, že tato pozice má ve firmě klienta / dodavatele roli, která jej opravňuje za firmu jednat, a má se tedy zobrazovat na první stránce výpisu osob na přehledu firmy. Osoby navázané na pozice bez příznaku budou na záložce Ostatní (více v detailu firmy - widget kontaktní osoby)
  • Při práci s klientskými pozicemi doporučujeme předem zvážit, jaké hodnoty zde naplníte a jak budete dál číselník spravovat. Každá firma totiž používá vlastní terminologii pozic. Nesnažte se tedy v číselníku obsáhnout úplně všechny možnosti, mohlo by se vám poté stát že by číselník obsahoval hodnoty typu: HR Manažer, HR manager, Vedoucí personalistiky, atd., což by vám zkomplikovalo pozdější práci s kontakty a filtrováním potřebných osob.  
  • Mnohem praktičtejší je zvolit si vlastní rozsah pozic, které vyjadřují vztah osoby k vaší firmě, například: Vedoucí pracovník, Jednatel, Rozhoduje o financích, Vyřizuje faktury, atd., toto zařazení vám poté umožní jednoduše vyfiltrovat všechny kompetentní osoby napříč firmami.  
ANCHOR_TOP_TITLE